Skip to content

کارگاه تخصصی Plagiarism ویژه اساتید دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

کارگاه تخصصی Plagiarism ویژه اساتید در تاریخ چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط موسسه فرزان و با سخنرانی خانم سیده حمیده مرتضوی برگزار گردید. در این کارگاه که ۲۳ نفر از اساتید و کارشناسان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شرکت داشتند به مباحث پلژریسم و و روشهای اجتناب از آن پرداخته شد.
به تمامی شرکت کنندگان یک حساب کاربری ۳ماهه، ویژه دوره آموزش الکترونیک Plagiarism از سری دوره های آموزش پژوهش فراسا نیز ارائه شد.
موسسه فرزان برای ارتقای دانش و مهارت پژوهشگران و کیفیت مقالات ایرانی اقدام به طراحی و برگزاری کارگاه های حضوری و الکترونیک plagiarism در سطح کشور نموده است. تاکنون دانشگاه ها و مراکز زیادی برای استفاده از این برنامه آموزشی ابراز تمایل نموده اند. برگزاری این کارگاه ها می تواند با اطلاع رسانی صحیح به پژوهشگران، باعث اجتناب از بروز موارد plagiarism در مقالات پژوهشگران کشورمان گردد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها