Skip to content

شعارهای سه گانه فراسا

امروزه آموزش الکترونیک انقلابی در یادگیری ایجاد نموده است و مرزها را درنوردیده است. حذف عامل مکان و زمان یک مزیت فوق العاده بویژه برای گروه پرمشغله علوم پزشکی اعم از استاد و دانشجو است. کاربران با داشتن حداقل امکانات، در هر مکان و در هر زمان که بخواهند به دوره های آموزشی دسترسی خواهند داشت.
بر این اساس فراسا – سامانه اموزش و سنجش الکترونیک – مرزها را درنوردیده و قادر است آموزش را به در هرساعتی از شبانه روزبه همه علاقمندان حتی در نقاط دوردست کشورمان عرضه نماید.

فراسا جملات زیر را به عنوان سمبل خود انتخاب و آنرا وجهه همت خود ساخته است:

فراسوی مرزها

ساده تر از انتظار

آموزش برای همه

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها