Skip to content

دوره های مهارت های فردی

مهارت های فردی نقش مهمی برای توفیق در کار و زندگی دارد. این مهارت ها گاهی به عنوان “مهارت های نرم” هم نام برده می شوند. دوره های آنلاین مهارتهای فردی به شرح ذیل است:


۱- مهارتهای یادگیری و اطلاعات
۲- مدیریت تصمیم گیری
۳- ارتباط اثربخش
۴- خلاقیت
۵- تقویت حافظه
۶- مدیریت زمان
۷- مدیریت استرس