Skip to content

دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت

موسسه فرزان دارای مجوز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت است.

مجموعه دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دولت به شرح ذیل است:

دوره های آموزشی بهبود مدیریت

۱- استفاده بهینه از زمان

۲- خلاقیت و حل مسأله

۳- مدیریت تصمیم گیری

دوره های آموزشی عمومی

۴- آشنایی با اصول ارگونومی اداری

۵- مدیریت بحران- زلزله

۶- روش های برقراری ارتباط موفق

۷- آشنایی با مهارت های زندگی

۸- آموزش اخلاق حرفه ای

۹- نماز و احکام آن

۱۰- مبانی تکریم ارباب رجوع

۱۱- آشنایی با دفاع مقدس

۱۲- آشنایی با حقوق خانواده

۱۳- مدیریت استرس

۱۴- مهارت های یادگیری

۱۵- مهارت های تقویت حافظه

دوره های پزشکی

۱۶- شناخت و درمان اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

۱۷- جمعیت و تنظیم خانواده

۱۸- بهداشت عمومی

۱۹- شناخت اختلالات جنسی و راه های درمان

۲۰- افسردگی ، تشخیص و درمان

 

دوره های آموزشی شغلی مشترک اداری

۲۱- آمار زیستی۱

۲۲- آمار زیستی۲

۲۳- آشنایی با نرم افزار آماری SPSS

۲۴- مدیریت روابط عمومی

۲۵- شناخت افکار عمومی

۲۶- مبانی و اصول اطلاع رسانی

۲۷- اصول خبر نویسی

۲۸- چگونه پوستر خوبی طراحی کنیم؟

۲۹- طراحی پوستر با استفاده از پاور پوینت

۳۰- مهارتهای تهیه اسلایدهای آموزشی

۳۱- چگونه سخنرانی کنیم؟

۳۲- آیین نگارش در مکاتبات اداری

۳۳- اصول بایگانی علمی و مدیریت اسناد

۳۴- گزارش نویسی در امور اداری

۳۵- آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

 

دوره های پژوهشی

۳۶- مقاله نویسی علمی

۳۷- آشنایی با نرم افزار مرجع نگاری EndNote

۳۸- مبانی روش تحقیق

۳۹- آشنایی با گوگل ۱

۴۰- آشنایی با گوگل ۲

۴۱- مهارت تنظیم رزومه

۴۲- آشنایی با اصول اخلاق در پژوهش های پزشکی

۴۳- آشنایی با مالکیت معنوی و ثبت اختراع

۴۴- مرور و جستجو در منابع علمی

۴۵- آشنایی با مهارتهای زبان انگلیسی در مقالات علمی