Skip to content

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بسته کامل فراسای پژوهش را تهیه کرد.

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بسته کامل فراسای پژوهش را برای استفاده اساتید، پژوهشگران و دانشجویان این دانشگاه تهیه کرد. از این پس دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به مدت ۱ سال از این امکان بهره مند می شوند.

گفتنی است که فراسا هم اکنون دربرگیرنده بیش از ۴۰ دوره آموزش پژوهش به شکل الکترونیک (E-learning) می باشد که در قالب شش بسته آنلاین آموزش پژوهشگر (فراسای پژوهش) تدارک دیده شده است. تعداد دوره ها مرتب در حال افزایش است.
در کنار طراحی و تدوین محتوا توسط اساتید برجسته، طراحی آموزشی این دوره ها توسط کارشناسان زبده صورت گرفته است؛ بنحویکه اهداف آموزشی، تعیین گروه هدف، سرفصلهای آموزشی، زمانبندی هر درس، منابع بیشتر برای مطالعه، پیش نیازهای دوره، واژگان آموزشی و لینکهای اینترنتی مفید از مختصات تمامی دوره هاست.
در تمامی دوره ها، از سیستم های آموزشی مولتی مدیا جهت آموزش و یادگیری بهتر بهره گرفته شده است. فلش های آموزشی و متن گویا از جمله این ویژگی ها است. گرافیک چشم نواز سامانه فراسا نیزعامل مهمی در ایجاد و تقویت انگیزش یادگیری است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها