Skip to content

حوزه های خدمات

دوره های سلامت

برنامه“هر خانه یک پایگاه سلامت” مجموعه ۲۲ دوره آموزشی، مشتمل بر ۱۰۰ ساعت، بصورت برخط (آنلاین) در قالب دوره های آموزشی چند رسانه ای، فیلم های کوتاه آموزشی و آزمون های اختصاصی (پیش آزمون و پس آزمون) برای هر دوره است که گروه هدف آن سفیران سلامت خانواده می باشند.

دوره های کسب و کار و کارآفرینی

در این مجموعه که شامل سه دوره مجزا است، ضمن ارائه محتوایی بومی متناسب با نیاز کارآفرینان ایرانی، مطالب و محتوای به روز و کاربردی که در معتبرترین دانشکده های کسب و کار جهان تدریس می شود، عرضه شده است.

دوره های مهارت های پژوهشی (مهندسی)


در دوره های مهارت های پژوهشی – ویژه گروه مهندسی، محتوا و مثال ها بنحوی طراحی شده است که گروه مهندسی و فنی بتوانند بیشترین بهره را از آن ببرند.

دوره های ضمن خدمت کارکنان دولت


موسسه فرزان دارای مجوز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت است. مجموعه دوره های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دولت به شرح ذیل است ...

دوره مهارتهای پژوهشی ویژه گروه علوم پزشکی

مجموعه دوره های آنلاین تربیت پژوهشگر، به سازمانها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی ارائه شده است. تعددا زیادی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی، این بسته آموزشی آنلاین را متشکل از ۶۲ دوره آموزشی تهیه کرده اند. شرکت در دوره ها بصورت فردی نیز برای عموم علاقمندان میسر است.

دوره های مهارت های فردی

مهارت های فردی نقش مهمی برای توفیق در کار و زندگی دارد. این مهارت ها گاهی به عنوان "مهارت های نرم" هم نام برده می شوند. ​

دوره های توانمندسازی مجلات


دوره های مجلات ویژه هیات سردبیری و دست اندرکاران مجلات طراحی شده است.