Skip to content

تداوم سیر صعودی فراسا: عبور از مرز ۳۰۰۰۰ کاربر و بیش از ۸۰۰۰ فارغ التحصیل در دوره پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

طبق آخرین گزارش های موجود در سامانه آموزش و سنجش الکترونیک فراسا، تعداد کاربران ثبت نام شده از مرز ۳۰۰۰۰ نفر فراتر رفته است. میزان افراد ثبت نام شده در طی ۵ سال به سیری صعودی و مداوم در حال افزایش بوده است.

همچنین پیرو تایید صلاحیت موسسه از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای برگزاری دوره آموزشی پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی که دارای مصوبه هیات دولت برای برگزاری برای تمام کارمندان دولت می باشد، تا کنون بیش از ۸۰۰۰  نفر در این دوره شرکت و فارغ التحصیل شده اند.
گفتنی است که این دوره برای کارکنان بیش از ۲۰ وزارتخانه، سازمان،  نهاد دولتی و دانشگاه در تهران و سراسر کشور برگزاری شده و نظرسنجی های به عمل آمده، حاکی از رضایت بالای کارکنان و سازمان مربوطه از برگزاری دوره آموزشی مذکور بوده است. پیرو تایید مجدد صلاحیت موسسه از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مرکز آموزش مدیریت دولتی و استانداری در خصوص برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت در حوزه سلامت، این دوره هم اکنون در حال برگزاری برای سایر سازمان ها می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها