Skip to content

تایید صلاحیت آموزشی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان توسط شهرداری تهران

صلاحیت آموزشی موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان برای ارائه آموزش به تایید اداره آموزش و تشکیلات شهرداری تهران رسید.
صلاحیت موسسه فرزان برای برگزاری دوره های آموزشی در حوزه های آموزشی، پژوهشی ،فناوری اطلاعات و سلامت تایید شده است.

موسسه فرزان با  برجسته ترین مدرسین در حوزه های فوق و با امکانات چندرسانه ای (Multimedia) و نیز فناوریهای آموزشی مدرن از قبیل پرداخت آنلاین، وبینار، گفتگوی آنلاین، ارتباط پیامکی و آزمون آنلاین در زمینه آموزشهای الکترونیک پیشرو می باشد.
گفتنی است به منظور احراز صلاحیت، معیارهای ممیزی متعددی بررسی و ارزیابی می گردد و گواهینامه مذکور به منزله مجوز همکاری آموزشی موسسه فرزان با شهرداری و تمام مراکز زیرمجموعه آن می باشد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها